EYMES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: EYMES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 3830399048

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 222712/5 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2019/1020

İLAN METNİ

İ L A N
T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2019/1020 Esas 06/05/2020

Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
7226 Sayılı Yasa’nın Geçici 1.maddesi ve 30/04/2020 tarih, 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince davacı şirket hakkında 23/05/2020 tarihine kadar devam edecek geçici mühlet süresinin 01/05/2020 tarihinden 15/06/2020 tarihine kadar durduğu ve durma süresinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süre nazara alındığında davacılar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 170005-0 sicil numarasında kayıtlı BAYDEMİRLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile 222712/5 sicil numarasında kayıtlı EYMES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında verilen geçici mühletin 08/07/2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA,

2-7226 Sayılı Yasa gereğince konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının durma süresince DEVAM ETTİĞİNE, mühlet hükümlerinin devamına,

3-Hukukçu Doç. Dr. Serdar Kale, bağımsız denetçi-SMM Nermin Arıcı ve Mali Müşavir Ferhat Koç’tan oluşan Konkordato komiser heyetinin görevinin durma süresince DEVAMINA,

4- Duruşma tarihi olarak 01/07/2020 günü saat 09:55’ın belirlenmesine,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

DAVACI ŞİRKETLER:
1- BAYDEMİRLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Sic.N: 170005-0 – 1520024360 Vergi Nolu
2-EYMES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ -Sic.N: 222712/5 – 3830399048 Vergi Nolu

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasi-ve-durusma-gunu-tebligi-799083.html

Bir Cevap Yazın

Copied!