HAMZA ÖZER

BAYRAMİÇ BİRLİK SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZHANOĞLU NAKLİYAT HARFİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: HAMZA ÖZER

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2019/589

İLAN METNİ

İ L A N
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/589 ESAS
Davacılar Hamza Özer ve Bayramiç Birlik Seyahat ve Turizm İşletmeciliği TicaretLimited Şirketi tarafından Mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle,
Barbaros Mahallesi Ceyhan Sk. A Blok Apt. No: 2/1/1Merkez/Çanakkale adresinde faaliyet gösteren, 0158003207000017 Mersis Numaralı, Çanakkale/3771 Ticaret Sicil Numaralı ve Çanakkale Vergi Dairesi’nin 1580032070 Vergi Kimlik Numaralı vergi mükellefi Bayramiç Birlik Seyahat ve Turizm İşletmeciliği TicaretLimited Şirketi ile şirketin temsilcisi ve ortağı olan 20005666544 TC kimlik numaralı, Ali ve Ayşe oğlu, 22/06/1943 Karaköy doğumlu Hamza Özer tarafından talep edilen Konkardato davasında mahkememizce 05/11/2019 günü saat 14:30’dan itibaren 3 Aylık Geçici Mühlet verilmiş olup, Konkordato Komiseri olarak Adem Yaman ile Avukat Fırat Yağcı atanmıştır.
Dosyanın duruşmasının 22/01/2020 günü saat 15:00’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur. 05/11/2019

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-710930.html

BAYRAMİÇ BİRLİK SEYAHAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZHANOĞLU NAKLİYAT HARFİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir