ORO İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SENCER SİVRİDAĞ
VAROL TÜRKER

ADI / SOYADI / UNVANI: ORO İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 128181 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2019/491

İLAN METNİ

İ L A N

T.C. İstanbul Anadolu 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/491 Esas
Mahkememizde açılan Konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. No.1 Yedpa Tic. Merkezi, H2 Cad. No:177/178 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Tİcaret Sicil Müdürlüğünün 128181 sicil sırasında kayıtlı ORO İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. No.1 Yedpa Tic. Merkezi, H2 Cad. No:177/178 Ataşehir/İSTANBUL işyeri adresli, 24841238170 T.C. Kimlik numaralı, VAROL TÜRKER,
Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. No.1 Yedpa Tic. Merkezi, H2 Cad. No:177/178 Ataşehir/İSTANBUL işyeri adresli, 24811239190 T.C. Kimlik numaralı, RIZA BERK TÜRKER,
Tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 08/08/2019 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak İleri AKINCI ve Halil Ali DURAL atanmıştır. Duruşmanın 08/11/2019 günü saat:14:00’da yapılacağı, alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-karari-ve-itiraz-hakkinin-ilanen-tebligi-678312.html

SENCER SİVRİDAĞ
VAROL TÜRKER

Add Comment