FARMA MED HASTANE TAAHHÜT SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

TUNÇEK İNŞAAT GIDA NAKLİYE KUYUMCULUK TURİZM TEMİZLİK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZCAN ÇELİK

ADI / SOYADI / UNVANI: FARMA MED HASTANE TAAHHÜT SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 7220152918 / ERCİYES VERGİ DAİRESİ / KAYSERİ

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 23895/Merkez / KAYSERİ

DOSYA ESAS NO: 2019/79

İLAN METNİ

KONKORDATO KESİN MÜHLET KARARI VE ALACAKLILARI BEYANA DAVET İLANI
KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
FARMA MED HASTANE TAAHHÜT SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

( Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/78 Esas sayılı dosyası )

Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Blv. No:37/3 Melikgazi/Kayseri adresinde faaliyet gösteren Gelişim Tıbbi Malzeme Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd Şti’ ne Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/78 Esas sayılı dosyasında 20.05.2019 Tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, Kesin Mühlet Kararı ile birlikte, Geçici Mühlet kararıyla Konkordato Geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Mali Müşavir Osman Canan, Hukukçu Murat Darak, Eczası Kenan Çalışkan’ dan oluşan heyetimizin, Konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedilmiştir.

Yukarıda Ünvanı yazılı Firmadan Alacaklı olanların, Alacaklarının dayanaklarını ( sözleşme, Temlikname, Fatura, İrsaliye, Mutabakat Mektubu, Hesap Ekstresi, Senet vs..) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299/1.Maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Firmanın Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Blv. No:37/3 Melikgazi/Kayseri adresine Tatil Günleri hariç 09:30-17:00 Saatleri arasında Bizzat ( Gerçek Kişilerde Kimlik Fotokopisi, Tüzel Kişilerde Noter Onaylı İmza Sirküleri Fotokopisiyle) veya vekilleri aracılığı ile Kayıt yaptırabilecekleri, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35.Maddesi gereği yalnızca Avukatla temsil edilebileceği, alacak kaydı sırasında 20.02.2019 ( Geçici Mühlet Tarihi) Tarihinden önce ve varsa Mühletten sonra doğan alacak ( Kanunun İmkan tanıdığı Alacaklılar bakımından, İşleyen Faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle ) tutarlarının, yabancı para alacaklılarından , alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C Merkez Bankası Efektif Satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu, veya iş bu evrakların Firma adresine posta yolu ile de gönderilebileceği, İİK M.299/f-1 C.2 gereğince İlan metnin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara Taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, alacaklılarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça Konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

Osman Canan Murat Darak Kenan Çalışkan
Mali Müşavir Hukukçu Eczacı

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiser-heyeti-ilani-646032.html

TUNÇEK İNŞAAT GIDA NAKLİYE KUYUMCULUK TURİZM TEMİZLİK TARIM HAYVANCILIK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZCAN ÇELİK

Add Comment