TEVFİK FAİZ SAYEK

ADI / SOYADI / UNVANI: TEVFİK FAİZ SAYEK

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/21

İLAN METNİ

T.C.
OSMANİYE
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE)
Sayı : 2018/21 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 286. maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu , bu belgelerin yasada belirtilenkoşullara haiz olduğu anlaşıldığından aynı yasanın 287. maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Osmaniye Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5595 nolu sicilinde kayıtlı ZNR YAPI KİMYASAL LTD ŞTİ, CEM SAYEK-27706777272- DİANA MARİA SAYEK-39758227384 – DİLARA SAYEK RUBİN-27715776990 – NADYA SAYEK-27718776836 – TEVFİK FAİZ SAYEK-(27727776544)’e tüm dosya kapsamına göre talebin kabulü ile geçici mühlet süresinin; mahkememizden verilen 17/12/2018 tarihli 3(üç) ay süreli geçici mühlet kararının süresinin dolduğu 17/03/2019 tarihinden itibaren;İİK’nın 287/4 maddesi gereğince 2(İKİ) AY SÜRE İLE UZATILMASINA; karar verilmiş olup; alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ihtar ve ilan olunur. 14/03/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasina-iliskin-teblig-632285.html

Bir Cevap Yazın

Copied!