NAİL SARIOĞLU

AYLA SARIOĞLU
ZNR YAPI KİMYASAL LTD ŞTİ

ADI / SOYADI / UNVANI: NAİL SARIOĞLU

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/804

İLAN METNİ

MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2018/804 Esas
KARAR NO : 2019/367
Konkordato talep edenler, AYLA SARIOĞLU – 62*******00,2- NAİL SARIOĞLU – 62*******40,3- BEYAZ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – 0167055592913159,4- GEDİZ GLOBAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – 0390052042700024,5- SOKRATES ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ – 0772059212400010’nin açmış olduğu Konkordato talebi sonucunda mahkememizce yapılan yargılama sonucunda;
Aşağıda belirtilen karar verilmiş olmakla;
HÜKÜM:
1-İİK 288/3 maddesi uyarınca geçici mühlet kararının kaldırılarak KONKORDATO TALEBİNİN REDDİNE;
2-Geçici mühlet kararının kaldırılması ve konkordato talebinin reddi kararının 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288.maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sİcil Gazetesinde ve Basın ilan kurumunun resmi ilan portalında ilan edilmesine,
3-Geçici mühlet kararının kaldırılması ve konkordato talebinin reddi kararının derhal Tapu Genel Müdürlüğüne, Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğüne,davacı şirketlerin ve yetkililerinin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne, PTT Genel Müdürlüğüne, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine,Manisa TSO Başkanlığına, Manisa Sanayi Odası Başkanlığına, Manisa Ticaret Borsasına, Sermaye Piyasası Kurumuna bildirilmesine,masrafın davacı gider avansından karşılanmasına,
Dair; Kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda verilen karar ilan olunur. 09/05/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-kaldirilmasina-dair-tebligat-632298.html

AYLA SARIOĞLU
ZNR YAPI KİMYASAL LTD ŞTİ

Add Comment