DESTEBAŞI GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MASTMETAL ÇELİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADAFEN İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: DESTEBAŞI GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 2930064959 / ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 20286-8 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2019/179

İLAN METNİ

T.C.GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2019/179 Esas

Davacı DESTEBAŞI GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı DESTEBAŞI GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası açılmış olup mahkememizce 01/04/2019 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 01/04/2019 tarih saat 11:24’den başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir Tuncer Karaman atanmıştır.İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 27/06/2019 günü saat 13:30’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-karari-ve-durusma-gununun-ilanen-tebligi-614804.html

MASTMETAL ÇELİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADAFEN İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment