BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

KAZIM ÖZCAN
MİSBA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADI / SOYADI / UNVANI: BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: .

DOSYA ESAS NO:  2018/998

İLAN METNİ

T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/998 Esas 

BURAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

1-İcra ve İflas Kanunu’nun 299.maddesi gereğince Burak Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ den alacaklı olanların, bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını Göztepe Mahallesi İstoç 1.Cadde 6/302 Bağcılar-İSTANBUL adresine, tatil günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında, alacak taleplerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ve ekinde alacağın dayanağı olan belgelerin aslı veya onaylı suretlerini sunmak suretiyle bizzat (gerçek kişiler için kimlik fotokopisi, tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla veya iadeli taahhütlü bildirerek kayıt yaptırabileceklerini,
2- Vekil vasıtası ile alacak kaydı yaptıracakların, Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
3-İcra ve İflas Kanunu’nun 294.maddesinin 3.fıkrası ve konkordato borçlusunun sunduğu konkordato projesi gereğince, rehinle temin edilmiş alacaklar dışındaki alacaklar için geçici mühlet kararı verilen 29.08.2018 tarihine kadar faiz işleyebileceği, bu tarihten önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıları da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu, alacaklı tarafından hesaplanarak bir hesap dökümüyle bildirilmesi gerektiği,
4-İİK m.299 f.1c.2 gereğince ilan metninin örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük alacak bildirimi süresinin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
5-Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, İİK 288 maddesi gereğince ilan olunur.

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-alacaklilarin-alacaklarini-bildirmeye-daveti-622519.html

KAZIM ÖZCAN
MİSBA TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

One Response

  1. takip 19 Temmuz 2019

Add Comment