BAHADDİN EDGÜ

EDESA LOJİSTİK VE ULUSLAR ARASI TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜLENLER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: BAHADDİN EDGÜ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2019/213

İLAN METNİ

İ L A N

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ESAS NO : 2019/213 Esas

Davacı Bahaddin EDGÜ ile Davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
A) 18557484822 T.C. nolu BAHADDİN EDGÜ’ye 03/04/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacının İİK’nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacılar ve davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacıya konkordato komiseri Fethan SEVÖREN’in GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c- Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d- Mahkememizin 2019/213 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 26/06/2019 günü saat 11.00 ‘da yapılacağına,
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 288 hükmünce ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.08/04/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-karari-ve-durusma-gununun-tebligi-618551.html

EDESA LOJİSTİK VE ULUSLAR ARASI TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜLENLER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment