AHMET CEVAD ÖZTUĞ

ERBORA MİMARLIK YAPI ENDÜSTRİSİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BURHAN İLHAN (İLHAN ELEKTRİK)

ADI / SOYADI / UNVANI: AHMET CEVAD ÖZTUĞ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/748

İLAN METNİ

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 

ESAS NO: 2018/748

15484007964 T.C No’lu Davacı Ahmet Cevad Öztuğ hakkında mahkememizin 15/03/2019 tarih 2018/748 E. sayılı kararı ile 7101 sayılı Kanunun 289. madde 1. Fıkra hükmüne göre davacının isteminin kabulü ile16/03/2019 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince daha önce atanan SMMM Ümit Tosun ve Avukat Aslı Aksu Eren’in Konkordato Kesin Komiser Heyeti olarak atanmalarına, Kesin Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-tebligi-618866.html

ERBORA MİMARLIK YAPI ENDÜSTRİSİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BURHAN İLHAN (İLHAN ELEKTRİK)

Add Comment