ULUCANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

ONUR BEKTAŞ
ULUEREN BETON İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ULUCANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 261252 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2018/966

İLAN METNİ

T.C.BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2018/966 Esas
Davacı ULUCANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ,ULUEREN BETON İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,ULU TAŞ MADEN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ULUBETON İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veULU ZEMİN TEMEL MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato(Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 06/03/2019 tarihli duruşma zaptı uyarınca; davacı Ulu Taş Maden İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönünden;
“İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 812279 sicil nolu ULU TAŞ MADEN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin dosyasının işbu dosyadan tefriki ile bu şirket bakımından konkordato talebinin reddine, geçici mühletin kaldırılmasına, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 812279 sicil nolu ULU TAŞ MADEN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin İFLASINA ,İflasın 06/03/2019 günü saat 14:44 itibariyle açılmasına, İflasla ilgili olarak Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nü bildirimde bulunulmasına, davacı tarafça bu şirket yönünden yatırılan iflas avansının ve gider avansının karar kesinleştiğinde İflas Müdürlüğü’ne aktarılmasına, İflas kararının ilanına, ve komiser heyetinin görevinin bu şirket bakımından son verilmesine vehükümle birlikte verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına, ”
Davacı diğer şirketler yönünden;
“a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 261252 sicil nolu borçlu ULUCANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ,
b))İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 931281 sicil nolu borçlu ULUEREN BETON İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
c)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 881864 sicil nolu borçlu ULU ZEMİN TEMEL MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve
d)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 330909 sicil noluborçlu ULUBETON İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 06/03/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
e)Kesin mühlete geçen davacı şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
f) 09/10/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
g)09/10/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen3 kişilik geçici komiser heyeti olan Mali müşavir Nermin ARICI, Finansman uzmanı Figen Mengi Teker ve Hukukçu Nihal Ural ÇINAR’ın görevlerine son verilmesine, 
h)Mahkememizin 06/03/2019 tarihli duruşma zaptı ve 08/03/2019 tarihli ara karar uyarınca davacı(borçlu) şirketlere atanan Hukukçu Doç.Dr.Burak Huysal, SMM Haluk Aksu ve SMM-Emekli Mali İşler Koordinatörü Eyüp Yüksel Mutlu’nın atanmasına,GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA, “
Karar verildiğinden, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.11/03/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-muhlet-kararina-dair-ilanen-tebligat-605556.html

ONUR BEKTAŞ
ULUEREN BETON İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment