MEVLÜT BOSTAN

ADI / SOYADI / UNVANI: MEVLÜT BOSTAN

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/694

İLAN METNİ

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato Komiser Heyeti’nden Alacaklılara Davet MEVLÜT BOSTAN VE BOSTANOĞLU KÖMÜR GÜBRE ODUN NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/694 Esas sayılı dava dosyasında, Mevlüt BOSTAN (TCKN: 44665803668) ve Rize Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 7182 sicil numarasında kayıtlı BOSTANOĞLU KÖMÜR GÜBRE ODUN NAKLIYAT PETROL ÜRÜNLERI INŞAAT SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI’ne, açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile mahkemece 09.10.2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş; 08.01.2019 tarihinde geçici mühlet kararının 09.01.2019 tarihinden başlamak üzere 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiş, 07.03.2019 tarihinde ise 09.03.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiser heyeti olarak Av. Adem KUVEL, YMM Hülya ŞİMŞEK ve SMMM Dr. Mehmet BAKIR görevlendirilmiştir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince Mevlüt BOSTAN (TCKN: 44665803668) ve BOSTANOĞLU KÖMÜR GÜBRE ODUN NAKLIYAT PETROL ÜRÜNLERI INŞAAT SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI.’nden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.

Bu doğrultuda, alacaklıların;
1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,
3. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 09.03.2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,
4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,
iş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine göndermeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Av. Adem KUVEL, YMM Hülya ŞİMŞEK, SMMM Dr. Mehmet BAKIR
Adres :
Av. Adem KUVEL
Atatürk Cad. Tuzcu Han No:326 K:1 – RİZE

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilari-beyana-davet-ilani-605975.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir