MEHMET ALİ YAZICI

KELEŞLER YAKACAK PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.
MURAT ERGÜL

ADI / SOYADI / UNVANI: MEHMET ALİ YAZICI

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2016/1

İLAN METNİ

ÇİVRİL İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE
İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI
08/03/2019

DOSYA NO: 2016/1 İFLAS

Müflisin Adı ve Adresi : MEHMET ALİ YAZICI
Dinar Yolu Üzeri Yazıcı Un Fabrikası sok. No: 243
Müflis MEHMET ALİ YAZICI hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır. Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflâsa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği; gereken kanuni işlemin ifası (müflis alacaklılarına konkordato teklif ettiğinden bu konunun müzakeresi) için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 03/04/2019 günü saat 14:00 de Çivril İflas Dairesinde hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflâs Kanununun 232, 234, 235, 309/d maddeleri gereğince ilân ve tebliğ olunur. 08.03.2019

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-iflas-ve-tasfiye-ilanlari-iflas-alacaklilari-sira-cetvelinin-ve-ikinci-alacaklilar-toplantisinin-ilani-604467.html

KELEŞLER YAKACAK PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.
MURAT ERGÜL

Add Comment