MAYRA İNŞAAT VE YAPI TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: MAYRA İNŞAAT VE YAPI TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 548936-0 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2019/128

İLAN METNİ

İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/128

Davacı MAYRA İNŞAAT VE YAPI TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 548936-0 sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) MAYRA İNŞAAT VE YAPI TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİhakkında 25/02/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak BÜLENT SEZGİN, İBRAHİM FİDANCI ve DR. BİRCE ARSLANDOĞAN’ın görevlendirilmelerine,karar verilmiş olup
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2019/128 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 23/05/2019 günü saat 14:00’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.26/02/2019
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ :
ADI SOYADI : BÜLENT SEZGİN
ADI SOYADI :Dr. BİRCE ARSLANDOĞAN
ADI SOYADI : İBRAHİM FİDANCI

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiser-heyeti-ilani-598217.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir