LEVENT ÇAM

COŞHAN TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERSİN ŞEKER TARIM ÜRÜNLERİ DOĞAL MİNARELLİ SU VE İÇECEKLER NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: LEVENT ÇAM

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/641

İLAN METNİ

T.C. MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2018/641 Esas

28/12/2018

Davacı, LEVENT ÇAM tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
Davacının GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI TALEBİNİN KABULÜNE karar verildiğinden;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287/4 maddesi uyarınca;
I-A) Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğünün 42134 Sicil numarasında kayıtlı 2000***3816 T.C. Kimlik Numaralı LEVENT ÇAM hakkında 01/10/2018 Tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE verilen GEÇİCİ MÜHLET KARARININ sürenin dolduğu 01/01/2019 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, 
Mahkememizin 01/10/2018 tarihli tensip (6) nolu ara kararı uyarınca “B) Davacının İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere davacı LEVENT ÇAM’ın mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacının mahkememizin izni dışında geçici mühlet karar tarihinden itibaren REHİN TESİS ETMESİNİN, KEFİL OLMASININ, TAŞINIR VE TAŞINMAZLARINI KISMEN DAHİ OLSA DEVRETMESİNİN TAKYİT ETMESİNİN VE İVAZSIZ TASARRUFLARDA BULUNMASININ TEDBİREN ÖNLENMESİNE, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına, 7101 Sayılı Yasa ile değişik İİK 288/1 maddesi uyarınca geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından, İİK’nun 294, 295, 296 ve 297. Maddelerinin uygulanmasına, bu kapsamda mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun’a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil olmak üzere tüm takip işlemlerinin İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASINA, Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerden durdurulmasına, ancak davacının faaliyetlerinin devamı açısından gerekli olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan adına kayıtlı makine, teçhizat ve araçlarının üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla YEDİEMİN OLARAK DAVACIYA TEDBİREN TESLİMİNE, İİK’nun 206. Maddesinin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle fiili muhafaza tedbirlerinin alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine, Davacının gayrimenkulleri ile tescilli ve tescilsiz tüm menkulleri ile araçları üzerine ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVİR VE TEMLİKİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, AYRICA ÜZERLERİNE AYNİ VE ŞAHSİ HAK TESİSİNİN ÖNLENMESİNE” ilişkinihtiyati tedbirlerin geçici mühletin uzatma süresi içerisinde aynen DEVAMINA,
II-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla mahkememizin 01/10/2018 günlü tensip ara kararı ilegeçici konkordato komiseri olarak görevlendirilen SMMM ADEM ORKUN ARDA’nın görevinin geçici mühlet uzatma süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
Tahkikat duruşmasının 01/03/2019 günü saat 15:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Yasayla değişik İİK’nın 288. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir.28/12/2018

LEVENT ÇAM

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasinin-ilanen-tebligi-575016.html

COŞHAN TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERSİN ŞEKER TARIM ÜRÜNLERİ DOĞAL MİNARELLİ SU VE İÇECEKLER NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir