EROL GÜNAYDIN

ŞEVKET KARAGÖZ
MEHMET GÜNAYDIN

ADI / SOYADI / UNVANI: EROL GÜNAYDIN

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/1119

İLAN METNİ

T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1119

Davacılar, EROL GÜNAYDIN, MEHMET GÜNAYDIN, ŞENOL GÜNAYDIN’ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
55696072022 TC Kimlik Nolu Erol Günaydın,
55705071718 TC Kimlik Nolu Şenol Günaydın,
55708071654 TC Kimlik Nolu Mehmet Günaydın ile ilgili olarak mahkememizin 21/12/2018 tarihli duruşmasında konkordato taleplerinin reddine, konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve mahkememizin 25/09/2018 tarihli tensip tutanağı ile görevlendirilen konkordato komiserinin görevine son verilmesine karar verilmiş olup, İİK’nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/12/2018

EROL GÜNAYDIN, MEHMET GÜNAYDIN, ŞENOL GÜNAYDIN

İLAN ADRESİ: .https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-mahkeme-kararinin-ilanen-tebligi-576181.html

ŞEVKET KARAGÖZ
MEHMET GÜNAYDIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir