DEDE TIKIROĞLU

İNMERTAŞ İNEGÖL MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KARATAŞSAN İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ADI / SOYADI / UNVANI: DEDE TIKIROĞLU

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/277

İLAN METNİ

T.C. SARIGÖLASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ.İ.K.288/2 maddesi gereği

GEÇİCİ MÜHLET KARARININ İLANI

ESAS NO : 2018/277 Esas
Geçici Mühlet Talep Eden Borçlu : DEDE TIKIROĞLU Davacı DEDE TIKIROĞLU vekili Av.Ömer Doğan tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;
Sarıgöl Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin 2018/277 Esas sayılı dosyasının 25/12/2018 tarihli tensip tutanağında geçici mühlet kararının ilanına karar verilmiş olmakla; Davacı Dede Tıkıroğlu tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;2004 sayılı İcra İflas Kanunun’nun 287/1.maddesi gereğince 25/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup keyfiyetin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur. 25/12/2018

DEDE TIKIROĞLU

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-575767.html

İNMERTAŞ İNEGÖL MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KARATAŞSAN İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir