MET-SA İNŞAAT SİTE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: MET-SA İNŞAAT SİTE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 6190039227

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 9410 / TRABZON

DOSYA ESAS NO: 2018/638

İLAN METNİ

T.C. TRABZON ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/638
Davacı MET-SA İNŞAAT SİTE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (V.N.6190039227) tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 9410 sırasında kayıtlı MET-SA İNŞAAT SİTE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin muamele merkezi adresi Gazipaşa mah. Zeytinlik sok. NO:10/3 Ortahisar/TRABZON olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 9410 sırasında kayıtlı MET-SA İNŞAAT SİTE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 27/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında 26/11/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/638 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 28/02/2019 günü saat 10.05’de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Hukukçu Av. Hande Burma Aydın, YMM Hülya Şimşek, SMMM Mümtaz Dilek’in geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 28/11/2018

MET-SA İNŞAAT SİTE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-561090.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir