MEHMET YEŞİL FİRMASI

ADI / SOYADI / UNVANI: MEHMET YEŞİL FİRMASI VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: . TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 723616 / İSTANBUL DOSYA ESAS NO: 2018/813 İLAN METNİ İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-davasinin-ilanen-tebligi-537203.html