BİLAL YILDIRIM

ADI / SOYADI / UNVANI: BİLAL YILDIRIM VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2019/316 İLAN METNİ T.C. ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) …

BÜLENT YILMAZ

ADI / SOYADI / UNVANI: BÜLENT YILMAZ VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2018/1620 İLAN METNİ T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : …

RAİF AKAR

ADI / SOYADI / UNVANI: RAİF AKAR VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2018/1620 İLAN METNİ T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : …