HULUSİ YILDIRIM

ADI / SOYADI / UNVANI: HULUSİ YILDIRIM VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2018/1098 İLAN METNİ İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-durusma-gunun-ilanen-tebligi-528344.html

HARUN YILDIRIM

ADI / SOYADI / UNVANI: HARUN YILDIRIM VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2018/1098 İLAN METNİ İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-durusma-gunun-ilanen-tebligi-528344.html

ÇİĞDEM BALÇIK

ADI / SOYADI / UNVANI: ÇİĞDEM BALÇIK VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2018/1098 İLAN METNİ İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-durusma-gunun-ilanen-tebligi-528344.html