Konkordato Başvurusu Archive

ADİL YILDIZ

ADI / SOYADI / UNVANI: ADİL YILDIZ VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2019/113 İLAN METNİ İ L A N T.C. MALKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ …

AHMET ULU

ADI / SOYADI / UNVANI: AHMET ULU VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: . TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 2-2536 / ÇANKIRI DOSYA ESAS NO: 2018/1047 İLAN METNİ T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE …