Konkordato Başvurusu Archive

ADİL YILDIZ

ADI / SOYADI / UNVANI: ADİL YILDIZ VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2019/113 İLAN METNİ İ L A N T.C. MALKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ …