Konya Archive

HASAN YILDIRIM

ADI / SOYADI / UNVANI: HASAN YILDIRIM VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2018/1134 İLAN METNİ T.C. KONYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İLAN ESAS NO …

KEMAL GÜVEN

ADI / SOYADI / UNVANI: KEMAL GÜVEN VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2018/1037 İLAN METNİ KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KEMAL GÜVEN KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN …