Gaziantep Archive

YAVUZ BOZHÜYÜK

ADI / SOYADI / UNVANI: YAVUZ BOZHÜYÜK VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2018/1180 İLAN METNİ İ L A N T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET …

YALÇIN BOYHÜYÜK

ADI / SOYADI / UNVANI: YALÇIN BOYHÜYÜK VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL DOSYA ESAS NO: 2018/1180 İLAN METNİ İ L A N T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET …