ÖZTAŞ ZEMİN İKSA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ÖZTAŞ ZEMİN İKSA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 7070305834 / ESENYURT VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 718533 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2018/833

İLAN METNİ

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/833 Esas

Davacı , ÖZTAŞ ZEMİN İKSA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve MİKDAT ÖZ mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
1- 7226 Sayılı Yasa’nın Geçici 1.maddesi ve 30/04/2020 tarih, 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince davacı şirket hakkında 22/05/2020 tarihine kadar devam edecek kesin mühlet süresinin 01/05/2020 tarihinden 15/06/2020 tarihine kadar durduğu ve durma süresinin sona erdiği tarihten itibaren kesin mühlet için kalan süre ve dosya safahatı nazara alındığında; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 718533 sicil nolu borçlu ÖZTAŞ ZEMİN İKSA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve Davacı şahıs Mikdat Öz’e verilen KESİN MÜHLETİN 01/07/2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA,
2-7226 Sayılı Yasa gereğince konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının durma süresince DEVAM ETTİĞİNE, kesin mühlet hükümlerinin 01/07/2020 tarihine kadar devamına,
3-Nejla Akdağ Güney, Taner Süalp ve Bülent Üngüt’tenKonkordato komiser heyetinin görevinin durma süresince DEVAMINA,
4-Tasdik yargılaması duruşma tarihinin 01/07/2020 günü saat 10:10’nın belirlenmesine,
5- Konkordatoya itiraz edenlerin duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabileceğine karar verilmekle;
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 06/05/2020
DAVACIŞİRKET;
ÖZTAŞ ZEMİN İKSA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: Akçaburgaz Mah. 3118 Sokak No:2 Esenyurt/İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü(TSN: 718533)
Esenyurt Vergi Dairesi(VN:7070305834)
DAVACIŞAHIS;
MİKDAT ÖZ – TC: 36340649296

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-suresinin-uzatilmasina-iliskin-teblig-799085.html

Bir Cevap Yazın

Copied!