KUBALE AHŞAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ADI / SOYADI / UNVANI: KUBALE AHŞAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 2595 / MALKARA / TEKİRDAĞ

DOSYA ESAS NO: 2018/566

İLAN METNİ

İ L A N
T.C. MALKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/566 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan yargılamasında; Malkara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 2595 sicil numarası ile kayıtlı davacı KUBALE AHŞAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (Meriç Cad. OSB No:4-102/7 Çavuşköy Malkara/TEKİRDAĞ) Hakkında mahkememizin 04/05/2020 tarihli duruşmasında Mahkememizce verilen 1 yıllık kesin mühletin dolduğu ve 11/05/2020 tarihinden itibaren 6 ay süre ile uzatılmasına kararı verildiği ilan olunur.11/05/2020

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-uzatilmasina-iliskin-ilanen-teblig-799255.html

Bir Cevap Yazın

Copied!