EROL ÇAKIR

ADI / SOYADI / UNVANI: EROL ÇAKIR

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2020/139

İLAN METNİ

İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/139 Esas
Mahkememizde açılan konkordato davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

1-7226 Sayılı Yasa’nın Geçici 1.maddesi ve 30/04/2020 tarih, 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince davacı şahıs hakkında 14/05/2020 tarihine kadar devam edecek geçici mühlet süresinin 01/05/2020 tarihinden 15/06/2020 tarihine kadar durduğu ve durma süresinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süre nazara alındığında 38719888282 TC KİMLİK NUMARALI EROL ÇAKIR HAKKINDA hakkında17/02/2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile verilen geçici mühletin 03/07/2020TARİHİNE KADAR UZATILMASINA,

2-7226 Sayılı Yasa gereğince konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının durma süresince DEVAM ETTİĞİNE,mühlet hükümlerinin devamına,

3-YMM Bağımsız denetçi ERHAN COŞKUN’UN konkordato komiser heyetinin görevinin durma süresince DEVAMINA,

4-Duruşmanın 01/07/2020 günü saat 09:40‘da yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.06/05/2020

DAVACI ŞAHIS:
EROL ÇAKIR – 38719888282 TC KİMLİK NOLU

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasi-ve-durusma-gununun-ilanen-tebligi-799086.html

Bir Cevap Yazın

Copied!