BENNA SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: BENNA SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 1640443679

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 5642 / IĞDIR

DOSYA ESAS NO: 2018/94

İLAN METNİ

IĞDIR
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/94 Esas

Davacı , BENNA SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı HASIMSIZ arasında Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;Iğdır Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 5642 Sicil nolu, Iğdır VD:1640443679 numarasında kayıtlı BENNA SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında verilen 1 yıllık kesin mühlet süresinin İİK 304/2 Maddesi uyarınca 6 ay süre ile DEVAMINA, kesin mühletin uzatılmasının 12/05/2020 günü itibariyle BAŞLAMASINA, Turgay Şaşmaz veÖzgür Kurban Gül’ün konkardato komiserleri olarak görevlerinin devamına karar verilmiş olup İcra İflas Kanunun 288/2. ve 289/son Maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle;
Keyfiyetin portalda ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatı mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delillleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin ihtarı ilan olunur. 30/04/2020

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-uzatilmasina-iliskin-teblig-799153.html

Bir Cevap Yazın

Copied!