TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

TELPA TELEKOMÜNİKASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TELPA İLETİŞİM DAĞITIM VE SATIŞ A.Ş. ŞİŞLİ ŞUBESİ

ADI / SOYADI / UNVANI: TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 8370544762 / ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 193238

DOSYA ESAS NO: 2019/575

İLAN METNİ

T.C.

İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/575

31/10/2019
Davacılar TELPA İLETİŞİM DAĞITIM VE SATIŞ A.Ş. ŞİŞLİ ŞUBESİ (Ticaret Sicil No:79257/5) (Zincirlikuyu Vergi Dairesi;Vergi No:9350390639), TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:193238) (Zincirlikuyu Vergi Dairesi; Vergi No: 8370544762),TELPA TELEKOMÜNİKASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:321015) (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi; Vergi No:8370318733), ALAADDİN YAMAN (TCN:39*******72), NECLA YAMAN (TCN:39*******18 ) ve SEBAHATTİN YAMAN (TCN:39******36) tarafından açılan konkordato (Adi konkordatodan kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince:
Davacı 79257/5 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacı TELPA İLETİŞİM DAĞITIM VE SATIŞ A.Ş. ŞİŞLİ ŞUBESİ (Gülbahar Mah.Cemal Sahir Sk.Pofilo AVM Apt.No:33/ZA(37-38) Şişli/İstanbul);
-Davacı 193238 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacı TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ(Profilo AVM Beşinci Yıl Sk.No:1/D Mecidiyeköy/İstanbul);
-Davacı 321015 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacı TELPA TELEKOMÜNİKASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Gülbahar Mah.Cemal Sahir Sk.Pofilo AVM Apt.No:33/ZA(37-38) Şişli/İstanbul);
-Davacı 39*******72 TC Kimlik numaralı ALAADDİN YAMAN (Esentepe Mah.Büyükdere Cad.No:171B/74 Şişli/İstanbul);
-Davacı 39*******18 TC Kimlik numaralı NECLA YAMAN (Esentepe Mah.Büyükdere Cad.No:171B/74 Şişli/İstanbul);
-Davacı 39******36 TC Kimlik numaralı SEBAHATTİN YAMAN (Esentepe Mah.Büyükdere Cad.No:171B/74 Şişli/İstanbul); haklarında konkordato davası açıldığından 21/10/2019 tarihi saat:09:30’dan itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmiştir. İtiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

KONKORDATO GEÇİCİ KOMİSER BİLGİLERİ

CENGİZ SERHAT KONURALP:TCN:17912271572
MUSTAFA NARİNOĞLU=TCN:25844337488
ŞENER TEKNELİ=TCN:17009397758

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-708199.html

TELPA TELEKOMÜNİKASYON TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TELPA İLETİŞİM DAĞITIM VE SATIŞ A.Ş. ŞİŞLİ ŞUBESİ

2 Comments

  1. takip 5 Kasım 2019
  2. takip 5 Kasım 2019

Add Comment