MİMARAN YAPI MİMARLİK VE TİC. LTD ŞTİ.

ADI / SOYADI / UNVANI: MİMARAN YAPI MİMARLİK VE TİC. LTD ŞTİ.

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 628776 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2019/82

İLAN METNİ

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

MİMARAN YAPI MİMARLİK VE TİC. LTD ŞTİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

( 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/82 Esas Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 628776/0 numarasına kayıtlı, “Sinanpaşa Mahallesi Köprü Sokak No:10/68 Beşiktaş -İstanbul” adresinde faaliyet gösteren MİMARAN YAPI MİMARLİK VE TİC. LTD ŞTİ.’ne, 3 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/82 E. sayılı dosyasında, 20.07.2019 tarihinden başlamak üzere 6 aylık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Prof. Dr. Ali Cem BUDAK, Oral ÖKTÜ ve Meryem TÜFEKÇİ’den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi vs.) gösteren belgeleri Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile, İİK m. 299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komiserliğimizin “Ataköy 9. Kısım B2 Daire 2 Bakırköy – Ataköy/İstanbul” adresine tatil günleri hariç 09:30-12:00 13:00-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri;,
Alacak kaydı sırasında, 19/07/2019 (geçici mühlet talep tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (ayrı ayrı gösterilmek suretiyle) tutarlarının; yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının; alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların da dikkate alınmayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (yani MİMARAN YAPI MİMARLİK VE TİC. LTD ŞTİ’nin ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği
ilan olunur.

Konkordato Komiseri

S.M.M.M Meryem TÜFEKÇİ

Konkordato Komiseri

S.M.M.M. Oral ÖKTÜ

Konkordato Komiseri

Prof.Dr. Ali Cem BUDAK

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilara-davet-695650.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir