KRAL TUĞLA MADEN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: KRAL TUĞLA MADEN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 5890052388 / TINAZTEPE VERGİ DAİRESİ / AFYON

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 4143  / AFYON

DOSYA ESAS NO: 2019/358

İLAN METNİ

İLAN
T.C.
AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/358

Davacı KRAL TUĞLA MADEN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle; davacı vekili tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir.

Bu kapsamda;
Mahkememizin 30/09/2019 tarihli ara kararı ile İİK 286. V.d maddeleri uyarınca 2 ay süreyle 02/12/2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Davacı-borçlu adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

İİK’nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır.
Tedbirler İİK’nın 206’ncı maddesinin 1’inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.

Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere birkonkordato komiseri atanmıştır.(Mali Müşavir komiser Mehmet Canbay (532 375 19 08))

Davacıdan alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.

Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir. İlan olunur.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhletin-kararinin-uzatilmasina-iliskin-mahkeme-karari-696893.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir