ÇEBİOĞLU YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ÇEBİOĞLU YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: .

DOSYA ESAS NO: 2019/128

İLAN METNİ

T.C.
KARABÜK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/128

Mahkememizin 01/07/2019 tarihli tensip zaptı ile Çebioğlu Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK.’nun 286. Maddesi gereğince geçici mühlet kararı verilmesine karar verilmiş ve şirkete komiser heyeti olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Rifat İşcan ve Nurettin Bostancı ile Avukat Hakan Yılmaz atanmıştır. Verilen geçici 3 aylık geçici mühlet kararının 01/10/2019 tarihinde sona erecek olup, davacı vekili 25/09/2019 tarihli dilekçesi ile mühlet kararının uzatılmasını talep etmiştir. Komiseri heyeti tarafından sunulan raporda iyileştirme projesinin başarıya ulaşabilmesi için 2 aylık ek sürenin verilmesinin uygun olacağı kanaatinde olduğu beyan edilmiştir. Çebioğlu Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin konkordato talebine esas olmak üzere; şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 287/4 maddesi gereğince GEÇİCİ MÜHLET KARARININ 01/10/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY UZATILMASINA KARAR VERİLDİĞİ İLAN OLUNUR.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhletin-kararinin-uzatilmasina-iliskin-mahkeme-karari-696441.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir