ÇEBİOĞLU İNŞAAT TEKSTİL KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ÇEBİOĞLU İNŞAAT TEKSTİL KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 2330640321

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: .

DOSYA ESAS NO: 2019/226

İLAN METNİ

T.C.
KARABÜK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı : 2019/126 Esas

Mahkememizin 01/07/2019 tarihli tensip zaptı ile Çebioğlu İnşaat Tekstil Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebine esas olmak üzere; şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. Maddesi gereğince mühlet kararı verilmesine karar verilmiş ve şirkete komiser olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetci Rifat İşcan atanmıştır. Verilen geçici 3 aylık mühlet kararı 01/10/2019 tarihinde sona erecek olup davacı vekili 25/09/2019 tarihli dilekçesi ile mühlet kararının uzatılmasını talep etmiştir. Konkordato Komiseri Rifat İşcan 17/09/2019 tarihli raporunda iyileştirme projesinin başarıya ulaşabilmesi için 2 aylı ek sürenin verilmesi uygun olacağı kanaatinde olduğunu beyan etmiştir. Çebioğlu İnşaat Tekstil Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 287/4 maddesi gereğince GEÇİCİ MÜHLET KARARININ 01/10/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY UZATILMASINA KARAR VERİLDİĞİ İLAN OLUNUR.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhletin-kararinin-uzatilmasina-iliskin-mahkeme-karari-696020.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir