METİN PEKER

CANİP KARAKUŞ
ALTINSUR GOLDEN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: METİN PEKER

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/933

İLAN METNİ

T.C ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
METİN PEKER
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN İLAN

T.C. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesince, Metin PEKER (TCKN 25492405348) hakkında 2018/933 esas sayılı adi konkordato dosyası kapsamında 17.05.2019 tarihinden itibaren bir yıllık kesin mühlet kararı verilmiştir. Kesin mühlet kararıyla birlikte, konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Hukukçu Doç. Dr. Cafer Eminoğlu, İnşaat Mühendisi Veysel Özdemir ve Yeminli Mali Müşavir Abdulkadir Bozdoğan’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedilmiştir. 2004 Sayılı Kanunun 299. Maddesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aşağıdaki hususlar ilanen duyurulur:
1- Metin PEKER’den alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin, alacaklarını ispat eden senet ve belgeler ile birlikte 2004 sayılı Kanunun 299. maddesi uyarınca, bu ilanın Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında en son tarihli ilanın yayımlanmasını takip eden günden itibaren 15 gün içinde, hafta içi her iş günü 10:00 ila 16:00 saatleri arasında komiserliğimizin adresi olan Ostim OSB Mahallesi 1569. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresine BİZZAT veya alacaklı tüzel kişiler yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da gerçek veya tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretleriyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut aynı adrese İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
2-2004 s. İİK.nin 299. maddesi gereğince, alacaklı olanların ALACAKLARININ;
a-Toplam miktarını (ana para ve fer‘ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)
b-Vadesini,
c-Çekişmeli olup olmadığını,
d-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,
e-İmtiyazlı, rehinli veya adi alacak olup olmadığını bildirmeleri,
f-Faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve açıklayacak şekilde, dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir.

3-İlânın birer suretinin adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderileceği, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakerelerine kabul edilmeyeceği İHTAR olunur.

4-2004 Sayılı İ.İ.K nun 301. maddesi uyarınca, Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra, aynı kanunun 288. maddesi uyarınca yapılacak yeni bir ilânla alacaklılar konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet edilecektir.
METİN PEKER
KONKORDATO KOMİSER KURULU

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
Hukukçu
Veysel ÖZDEMİR
İnşaat Mühendisi
Abdulkadir BOZDOGAN
Yeminli Mali Müşavir

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiser-heyetinden-alacaklilara-cagri-686194.html

CANİP KARAKUŞ
ALTINSUR GOLDEN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment