LİVA PAK AMBALAJ SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DÜZNAK LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
EVKENT EV GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: LİVA PAK AMBALAJ SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 172665 / İZMİR

DOSYA ESAS NO: 2019/263

İLAN METNİ

T.C.
İZMİR
2.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS : 2019/263

Davacı, LİVA PAK AMBALAJ SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizce verilen 03/09/2019 tarihli ara kararı gereğince;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir. (Anayasa m.141 son)
Hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür. (HMK.m.30)
Bu yasal düzenlemeler sonucunda somut olaya bakıldığında, davacı şirketin alacak ve borçlu sayısı ticaret hacmi dikkate alındığında bir komiser ile işlerin yürütülebileceği, üç komiser ile devam edilmesinin yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere aykırı olacağı sonucuna ulaşıldığından;
12728712516 T.C.Kimlik Numaralı Hukukçu Doç.Dr.Bilgehan YEŞİLOVA ve 27665279138 T.C. Kimlik Numaralı SMMM ve Bağımsız Denetçi Hatice KARPUZOĞLU’nun heyetten çıkartılmasına,
Kesin mühlet içerisinde Sayıştay denetçisi 12610203016 T.C.Kimlik Numaralı SMMM Oktay AVŞAR’ın görevinin devamına;
Dair karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/09/2019

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiser-heyetinin-yeniden-duzenlenmesine-iliskin-duyuru-685883.html

DÜZNAK LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
EVKENT EV GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment