EVKENT EV GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

LİVA PAK AMBALAJ SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
PRİMER YAPI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

ADI / SOYADI / UNVANI: EVKENT EV GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 397926 / ANKARA

DOSYA ESAS NO: 2019/495

İLAN METNİ

T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2019/495 Esas

Talep eden-borçlu Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 397926 numaralı sırasında kayıtlı EVKENT EV GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; 10/09/2019 günü saat: 16.20’den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir.
Geçici konkordato komiserleri kurulunda Hukukçu DOÇ. DR. CAFER EMİNOĞLU (TCKN: 12989391406), Bağımsız Denetçi HÜSEYİN SEDEF (TCKN: 19310706120), işletme uzmanı HASAN BAL (TCKN: 45934830422) geçici konkordato komiseri kurulu olarak görev yapmaktadır.
Geçici komiserler kurulu konkordato talep eden şirketin faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirketlerin yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
Geçici mühlet kararının İİK’nun 288/1 maddesi uyarınca İİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına hükmedilmiştir.
Ayırca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-tebligi-686587.html

LİVA PAK AMBALAJ SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
PRİMER YAPI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Add Comment