DÜZNAK LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HAKAN KARAKURT
LİVA PAK AMBALAJ SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: DÜZNAK LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 33600057285 / DÜZCE

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 81/4744 / DÜZCE

DOSYA ESAS NO: 2019/136

İLAN METNİ

T.C.
DÜZCE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/136 Esas

Davacılar, DÜZNAK LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Akyazı Köyü, Melen Mevkii No: 278 Merkez/DÜZCE adresinde faaliyet gösteren Düzce Ticaret Sicil Memurluğunun 81/4744 sicil numarasında kayıtlı ve Düzce Vergi Dairesi’nin 33600057285 vergi numaralı DÜZ NAK Lojistik İnşaat Turizm Orman Ürünleri Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen konkardato davasında mahkememizce 06/09/2019 günü saat 15:00 itibarı ile 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato geçici komiserleri olarak SMMM Sonay MACİT, SMMM Kudret Taş ve Av. Nurullah Cumhur Avcıoğlu atanmıştır. Mahkememizce duruşma 04/12/2019 günü saat:10:00‘da yapılacağından, alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-karari-ve-itiraz-hakkinin-ilanen-tebligi-686002.html

HAKAN KARAKURT
LİVA PAK AMBALAJ SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment