CANİP KARAKUŞ

PRİMER YAPI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
METİN PEKER

ADI / SOYADI / UNVANI: CANİP KARAKUŞ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2019/292

İLAN METNİ

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2019/292

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesinin 2019/1678 esas, 2019/1216 karar sayılı kararı ile Canip KARAKUŞ (TCKN 11198199964) hakkında 17/07/2019 tarihinden itibaren 1 yıllık konkordato kesin mühleti verilmesine karar verilmiş olup Mahkememizin 19/08/2019 tarihli kararı ile,1-Canip KARAKUŞ hakkında verilen kesin mühlet kararı ile İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların doğmuş olduğunun tespitine,
2-Yeminli mali müşavir Perihan AKAN ALTUNCU, hukukçu Leyla AKYOL ASLAN ve Tekstil Mühendisi Mualla Gözde ÇALIŞKAN ÇOBAN’ın GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU GÖREVLENDİRİLMESİNE,
3-Konkordato talep eden gerçek kişinin tüm işlem ve kararlarının konkordato komiserler kurulunun onayına tabi tutulmasına,
4-Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi tarafından verilen kesin mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirim yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-tebligi-686474.html

PRİMER YAPI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
METİN PEKER

Add Comment