ASTAND MOBİLYA TASARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ASTAND MOBİLYA TASARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 2524 / MALKARA / TEKİRDAĞ

DOSYA ESAS NO: 2019/113

İLAN METNİ

İ L A N
T.C.
MALKARA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/113 Esas

Malkara Asliye Hukuk Mahkemesinde (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/113 Esas nosu ile görülmekte olan konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan İİK 285 ile 308/h) davası nedeniyle Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10997 sicil numarasında kayıtlı davacı Astand Mobilya Tasarım Ticaret Ltd, Şti 20/08/2019 tarihinde 1 yılık kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan, Borçlu şirketten alacaklı olanların, ilanın yayınlandığı günden itibaren başlayarak on beş gün içinde Tekirdağ Malkara Asliye Hukuk Mahkemesinin kalemine elden, taahhütlü posta veya e-mail yolu ile alacaklarını bildirmelerini, kaydedilecek alacakların dayanağı, hukuki nedeninin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet defter hülasası vs.) aslı veya onaylı örneklerini tevdi etmelerini, on beş günlük kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayanların (Alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı taktirde) Konkordato Projesinin müzakerelerine (toplantısına) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olmayacakları, ihtar en ilan olunur. 12/09/2019 Konkordato Komiseri: Kadir Akkaya
Alacak bildiriminin yapılacağı adres: Normal Posta Yoluyla: 100. Yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Marmara Yaşamevleri B/Blok D. 6 No, Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
Elektronik Posta Yoluyla: kadirakkaya2011@hotmail.com

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-alacaklilarini-alacaklarini-bildirmeye-davet-ilani-689044.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir