ALTINSUR GOLDEN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

METİN PEKER
DESTEBAŞI GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ALTINSUR GOLDEN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 0640200093 / HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ /İSTANBUL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 751177

DOSYA ESAS NO: 2019/241

İLAN METNİ

T.CİSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/241

Davacılar ALTINSUR GOLDEN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:751177) (Hocapaşa Vergi Dairesi;Vergi No:0640200093)tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince:
-Davacı vekilinin davadan feragat beyanını sunması, feragat yetkisinin bulunması ve davacı şirketin borca batık olmaması da dikkate alınarak davacı lehine verilen 10/05/2019 tarihli ara karara istinaden 13/05/2019 tarihinden geçerli olmak üzere verilen geçici mühlet kararının 03/09/2019 saat 10:00 itibariyle kaldırılmasına,
-Geçici mühletin kaldırıldığının ilgili kurumlara bildirilmesine dair verilen karar ilanen tebliğ olunur.10/09/2019

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-kaldirilmasinin-ilanen-tebligi-686396.html

METİN PEKER
DESTEBAŞI GRUP İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Add Comment