YÜKSEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: YÜKSEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 9950473397

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: .

DOSYA ESAS NO: 2019/21

İLAN METNİ

TC.
ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2019/21

Mahkememizce 04/07/2019 tarih ve 2019/21 esas sayılı kararla

1- Davacının konkordato talebinin kabulü ile YÜKSEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN 995 047 3397)’ ne İİK 289/3 maddesi gereğince 1 yıllık kesin mühlet verilmesine,
2- Kesin mühlet kararı ile İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların doğmuş olduğunun tespitine,
3- Geçici komiserler kurulunun görevinin kesin mühlet süresi içerisinde devamına,
4- Davacının tüm işlem ve kararlarının konkordato komiserler kurulunun onayına tabi tutulmasına,
5- İİK 289/3 ve konkordato komiserlerinin niteliklerine ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 21. Maddesi gereğince;

Alacaklar Kurulu’nun;
Finans Kurumları Alacaklı Grubundan;
a- Takas Bank A.Ş.’ nin
Tedarikçiler Alacaklı Grubundan;
a-Esko Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.
b-Eko Grup Elektrik Tic. A.Ş.’ nin
Kamu Alacağı Grubundan;
a-DSİ Genel Müdürlüğü’ nün
b-Hazine ve Maliye Bakanlığı’ nın
Teşekkülleri ile İİK 289/3. Maddesi gereğince alacaklılar kuruluna ücret takdir edilmesine yer olmadığına,
6-Kesin mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirim yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-655178.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir