TAŞDEMİRLER UN SANAYİ TİCARETLTD.ŞTİ.

ADI / SOYADI / UNVANI: TAŞDEMİRLER UN SANAYİ TİCARETLTD.ŞTİ.

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 8270185255 / VAN VERGİ DAİRESİ

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 6518 / VAN

DOSYA ESAS NO: 2019/109

İLAN METNİ

İ L A N
T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/109 Esas

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 287. maddesi gereğince 16/04/2019 tarihli tensip tutanağı ile Van Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 6518 sicil numarasına kayıtlı, Van Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 8270185255 vergi kimlik numaralı TAŞDEMİRLER UN SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 29/03/2019 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMİŞ, geçici konkordato komiseri raporları ve dosya kapsamındaki belgeler nazara alınarak İİK m. 287/4 maddesi gereğince; yukarıda bilgileri belirtilmiş olan TAŞDEMİRLER UN SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ hakkında 29.03.2019 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞUNDAN 29.06.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA , iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı / konkordato talep eden şirketin alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 288/3 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasina-iliskin-ilanen-tebligi-655557.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir