ŞEREF COŞKUN

ADI / SOYADI / UNVANI: ŞEREF COŞKUN

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/313

İLAN METNİ

COŞKUN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
COŞTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ŞEREF COŞKUN – SİNAN COŞKUN

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/313 E. sayılı dosyasında, 2140423337 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi “Coştaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”ne, 9480357687 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi “Coşkun İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”ne, 23573231466 kimlik numaralı Şeref Coşkun ve 23504233798 kimlik numaralı Sinan Coşkun’na 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunun 15. maddesi ile değişik 287.maddesi uyarınca, 04.02.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiştir. Mühlet kararı 07.03.2019 tarih 9782 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 831. sayfasında yayınlanmıştır.
2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunun 27. maddesi ile değişik 299. maddesi gereğince ve 288. madde uyarınca, konkordato kesin mühleti alan, 2140423337 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi “Coştaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”nden, 9480357687 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi “Coşkun İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”nden, 23573231466 kimlik numaralı Şeref Coşkun ve 23504233798 kimlik numaralı Sinan Coşkun’ndan alacağı bulunan alacaklıların,

  1. Kaydedilmesi istenen muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğunu,
  2. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 04.02.2019 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosunu,
  3. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğunu,
  4. Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, alacaklarını konkordato komiserliğine imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte taahhütlü posta ile veya şahsen bildirmeleri ilan olunur. Ayrıca bu ilanın birer örneği adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilecektir. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ilan ve ihtar olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Hüseyin Çolak Yahya Kemal Düzen Fuat Kalaycıoğlu

Komiserlik Adresi:
Yahya Kemal Düzen Avukatlık Bürosu
Savaş Mahallesi 40. Sokak No:4
Cereb İşhanı K:2 D:6 İskenderun – Hatay

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-alacaklilari-alacaklarini-bildirmeye-davet-ilani-654064.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir