PALME MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÜNİZ OTELCİLİK TUR. TİC. SAN. A.Ş.
HASELSAN İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: PALME MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 126325 / ANKARA

DOSYA ESAS NO: 2018/862

İLAN METNİ

ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
2018/862 E. (KONKORDATO DOSYASI)
KONKORDATO KOMİSER KURULU
ALACAKLILARI ALACAĞINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI
(İİK 299)

Konkordato talep eden PALME MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/862 Esas sayılı dosyasında, 24/04/2019 tarihli karar ile kesin mühlet verilmiştir. İİK 299 gereğince, tüm alacaklıların alacağını iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Konkordato Komiserine bildirmesi gerekmektedir. Bildirmeyen alacaklılar konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceklerdir.
Alacaklılar alacak bildirimini “Başkent OSB 26. Cad. No:10 Temelli Sincan-Ankara” adresinde tutulan Konkordato Komiseri dosyasına verecekleri dilekçe ile yapabilecekleri gibi alacak bildirimi içeren yazılı dilekçeyi komiserlere doğrudan da iletebilirler.
İİK 299 gereğince; 15 gün içinde alacaklarınızı bildirmeniz, bildirmemeniz halinde alacağınız bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceğiniz ve oy kullanamayacağınız ihtaren, İİK 288 ve Komiserliğimizin 08/07/2019 tarihli kararı gereği ilan olunur.

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-alacaklilari-alacaklarini-bildirmeye-davet-ilani-656313.html

GÜNİZ OTELCİLİK TUR. TİC. SAN. A.Ş.
HASELSAN İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Add Comment