ÖZCAN PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ÖZCAN PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 6710136464 / SELÇUK VERGİ DAİRESİ / KONYA

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 20943  / KONYA

DOSYA ESAS NO: 2019/13

İLAN METNİ

KONYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ (ÖZCAN PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAĞINIZI BİLDİRMEYE DAVET

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin “2019/13” Esas sayılı davasının 17/05/2019 tarihli duruşmasında, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün “20943” sicil sırasında kayıtlı “Özcan Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” hakkında 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiştir. Aynı kararda Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.
Özcan Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden alacaklı olanların, bu ilanın yayınlanmasından itibaren “15 gün” içinde alacaklarını, “Nişantaşı Mahallesi Metehan Caddesi Demirci İş Merkezi A Blok Kat:4 Daire 402 Selçuklu/KONYA” adresindeki KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BÜROMUZA, mesai günlerinde saat 10:00 -17:00 arasında BİZZAT veya alacaklı tüzel kişiler yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretleriyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut da İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde bildirimde bulunmayan alacaklılar, alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceklerdir.
İadeli Taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, gönderilen belgenin içeriğini ispat yükü gönderene ait olduğu gibi, ilan süresi geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postalar da dikkate alınmayacak ve başvurunun süresinde olup olmadığının tespitinde bu DAVET yazımızın tarihi değil, aynı konuda Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında yapılacak olan ilanlardan en son tarihli İLAN esas alınacaktır.
2004 s. İİK.nin 299. maddesi gereğince, alacaklı olanların alacaklarını bildirirken,

KESİN MÜHLET TARİHİ OLAN 17.05.2019 TARİHİ İTİBARİYLE ALACAKLARININ ;
1- Toplam miktarını (ana para ve fer’ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)
2- Rehinli Olan kısım için rehin, ipotek belgelerini
3- Vadesini,
4- Çekişmeli olup olmadığını,
5- Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,
6- İmtiyazlı, rehinli, adi alacak olup olmadığını ve kırımlı tutarlarını ayrı ayrı belirtmek sureti ile bildirmeleri,
7- Faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve faiz oranlarını da açıklayacak şekilde, dövizli alacakların kesin mühlet tarihi kıymetinde hesaplanarak dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir.
Yukarıdaki maddelerde anlatıldığı üzere usulüne uygun ve kesin mühlet tarihi itibari ile hesaplanmamış bildirimlerin geçersiz olacağı. 05/07/2019

Ahmet BULCA Mali Müşavir KONKORDATO KOMİSERİ

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilari-beyana-davet-ilani-654458.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir