KOR-ÇAY İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT MADEN TURİZM TAŞIMACILIK EMLAK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: KOR-ÇAY İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT MADEN TURİZM TAŞIMACILIK EMLAK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 51386 / ANTALYA

DOSYA ESAS NO: 2019/302

İLAN METNİ

T.C. 
ANTALYA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İ L A N

ESAS NO: 2019/302 Esas

Davacı GÜZELYALI İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, KOR-ÇAY İNŞAAT HAFRİYAT TAAHHÜT MADEN TURİZM TAŞIMACILIK EMLAK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Açılan bu davanın yargılaması 19/09/2019 günü saat 14:30’a bırakılmıştır.
20/06/2019 günlü tensip kararı ile davacı Antalya ticaret sicilinin 19530 sicil sırasında kayıtlı Gezelyalı İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Ltd.şti. Ve Antalya Ticaret Sicilinin 51386 sicilinde kayıtlı KOR-ÇAY İnşaat Hafriyat Taahhüt Müden Turizm Taşımacılık Emlak İthalat ihracat Sanayi ve Tic.Ltd.şti. Hakkında 20/06/2019 gününden itibaren 3 ay süreyle Konkordato geçici mühlet kararı verilerek davacının İİK.297. maddesinin 2.fıkrasındaki haller dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, tanışmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbirine önlenmesine, aksi halde yapılan işlemin hükümsüz olacağına,
Davacı şirketlere Konkordato Geçici Komiseri olarak Yeminli Mali Müşavir Evliya KARAKUŞ, Hukukçu Av. Özge Kavuk ve Mimar Şahin AKÇER atanmıştır.
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilan olunur.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-karari-ve-durusma-gununun-ilanen-tebligi-655482.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir