FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: MERSİS 0033042519200010

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 74485 / BURSA

DOSYA ESAS NO: 2019/141

İLAN METNİ

T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2019/141 Esas

Davacılar FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No:0033042519200010) FENER İSKELE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No:0385051746800018)’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;

a) Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 74485 sicil numarasına kayıtlı davacılar FENER ÇELİK İSKELE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No:0033042519200010) FENER İSKELE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No:0385051746800018) hakkında 09/07/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmiştir.

b) Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınması uygun görülmüş, 22/02/2019 tarihli tensip ara kararları ile verilen tedbirlerin kesin mühlet süresi içerisinde aynen devamına karar verilmiştir.
c) Kesin mühlet içinde daha önce atanan Komiseri ATİLLA AKSU ‘nun komiserlik görevinin devamına karar verilmiştir.
d)-İİK’nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiseri tarafından rapor hazırlanarak mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma günü belirlenerek ayrıca ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-655389.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir