ZEKİYE ÜMRAN YILDIZ

KAZIM GÜVEN
AHMET HAKKI GÜVEN

ADI / SOYADI / UNVANI: ZEKİYE ÜMRAN YILDIZ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2019/387

İLAN METNİ

T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2019/387 Esas

Davacı ZEKİYE ÜMRAN YILDIZ vekili tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;
İİK’nun 287.maddesi uyarınca davacı ZEKİYE ÜMRAN YILDIZ (T.C.No:1****2) hakkında 10/06/2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur. 10/06/2019

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-642678.html

KAZIM GÜVEN
AHMET HAKKI GÜVEN

Add Comment