İDEAL AV SPOR TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AHMET HAKKI GÜVEN
ONS TÜKETİM MALLARI OTOMOTİV GIDA İNŞAAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

ADI / SOYADI / UNVANI: İDEAL AV SPOR TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 4700096028 / YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ / ADANA

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 35133 / ADANA

DOSYA ESAS NO: 2019/122

İLAN METNİ

İDEAL AV SPOR TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/122 Esas sayılı dosyası.)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

1) Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 35133 sicil numarasında kayıtlı ‘’Sarıyakup Mahallesi 23006 Sokak No:4/A Seyhan ADANA’’ merkez adresinde ve ‘Cumhuriyet Mahallesi Cevdetiye Beldesi Okul Sokak Karagız Yanığı Mevkii No:36 Merkez/OSMANİYE’.Adana Ticaret Sicilinde 6424 Sicil numarası ile işlem gören İDEAL AV SPOR TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/122 Esas sayılı dosyasında, 15.05.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiğiİ;, Ahmet Ferit SAVAŞÇI, Veysel TUNCİL ve Ramazan ŞENGÜL’ün konkordatokomiseri olarak görevlendirildiği,

2) Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra İflas Kanunu’nun 299. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiseri Ramazan ŞENGÜL’ün ‘’Kuruköprü Mah. Ziyapaşa Bulvarı. Özaltın Apt. Kat 7 No:71 Seyhan/ADANA adresine, tatil günleri hariç, 14:00-16:30 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerle kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri

3) Vekil vasıtası ile kayıt taptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

4) Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 22/02/2019 tarihindenden önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle, teminat var ise teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesi), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,

5) İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,

6) Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, İDEAL AV SPOR TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Av. Ahmet Ferit SAVAŞÇI Av.Veysel TUNCİL Ramazan ŞENGÜL
Emekli S.M.M.M Hukukçu Bağımsız Denetçi

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiser-heyetinden-alacaklilari-beyana-davet-ilani-642564.html

AHMET HAKKI GÜVEN
ONS TÜKETİM MALLARI OTOMOTİV GIDA İNŞAAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

Add Comment