ALTUNBAŞLAR UN GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HARUN ATALAY
AYTEKİN ÖZALTUN

ADI / SOYADI / UNVANI: ALTUNBAŞLAR UN GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 0670058150 / Yüreğir / Adana

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: .

DOSYA ESAS NO: 2018/916

İLAN METNİ

ALACAK BİLDİRİMİNE DAVET

T.C.
ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NİN

2018/916 ESAS SAYILI DOSYASINDA DEVAM ETMEKTE OLAN
ALTUNBAŞLAR UN GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN İLANEN DUYURU

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2018/916 Esas sayılı dosyası ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan- İİK. 285 ila 308/h) davası nedeniyle Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 28884 sicil numarasında kayıtlı davacı ALTUNBAŞLAR UN GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne 19.12.2018 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiştir.

Hakkında kesin mühlet kararı verilmiş bulunan adı geçen şirketten alacaklı durumda olan tüm gerçek ve tüzel kişiler; işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunmaktadır. Alacak bildirimi, ihtiyatî tedbir tarihi olan 27.09.2018 günü esas alınmak suretiyle, komiserliğimizin aşağıda yazılı olan adresine bizzat veya posta yoluyla yapılacaktır. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi uyarınca, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar ve ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ ADRESİ:
Av. Veysel TUNCİL
Konkordato Komiseri
Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:11
Nazif Bayram İş Merkezi Kat:4 D:16
01110 Seyhan /ADANA

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilari-beyana-davet-ilani-641581.html

HARUN ATALAY
AYTEKİN ÖZALTUN

Add Comment